Ысык-Ата районунун Ново-Покровка айылынын №1 жалпы билим беруу орто мектеби Ново-Покровская общеобразовательная организация №1

Усулдук кызматы

Усулдук иш

Жыл башында педагогикалык кеңешмеде 2020-2021 окуу жылдын иш планы бекитилип, комплектование журуп, ар бир преметтик мугалимдердин жүктөмү белгиленди.
Мектепте төмөндөгүдөй 7 усулдук бирикмелер түзүлгөн:
1. Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмеси- жетекчиси Койборуева Г.Т.;
2. Орус тили жана адабияты усулдук бирикмеси – жетекчиси Исмаилова С.А.;
3. Англис тили усулдук бирикмеси — жетекчиси Сокеева Ж.К.;
4. Так илимдер усулдук бирикмеси – жетекчиси Алибекова Э.А.;
5. Табигый илимдер усулдук бирикмеси – жетекчиси Есина И.Н.;
6. Башталгыч класстар усулдук бирикмеси – жетекчиси Ермоленко Н.Н.
7. Дене тарбия, искууство жана кол өнөрчүлүк усулдук бирикмеси – жетекчиси Урманбетова Б.С.
Усулдук бирикмелердин жетекчилери болуп, алдынкы тажрыйбалуу көп эмгек стажысы бар мугалимдер шайланышкан. Ар бир усулдук кенешменин иш планы бекитилип, отурумдар ар турдуу темаларда, багыттарда өтүп турат.
Аралыктан окутуу боюнча көп иштер аткарылды. Мугалимдер Zoom, WhatsAp, Kahoot, Telegram платформалары аркылуу окуучуларга сабактарды өтүшүүдө. Ошондой эле сабактар Youtube видео хостингине жана Фейсбук социалдык сайтына #аралыктан окутуу #дистанционное обучение деген хештег менен жайгаштырылып жатты. Мындан тышкары окуучулар атайын телеканалдар аркылуу видеосабактар менен окуп жатышат.