Ысык-Ата районунун Ново-Покровка айылынын №1 жалпы билим беруу орто мектеби Ново-Покровская общеобразовательная организация №1

Ийримдер жана секциялар

Мектепте предметтик ийримдер таланттуу балдар менен иш алып барат. Ар бир ийримдин иш пландары, иш чаралары түзүлгөн. Мектепте төмөндөгүдөй ийримдер иштейт:

Ийримдер жана клубдар
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн багыттары спорттук, предметтик жана көркөм эстетикалык:

Ийримдер:

 • таэквондо
 • баскетбол
 • тогуз-коргоол
 • аскердик даярдык
 • грек-рим күрөшү
 • математика
 • башт класс
 • шыктуу балдар
 • комуз
 • бий
 • гитара
  Клубдар:
  1. Волонтерлор
  2. Форум-театр
  3. Фото үн
  4. Пресс-кызмат
  5. Пифагорчулар
  6. Ньютондун жолун улоочулар

Бул ийримдерде окуучулардын логикалык ой жугуртүүсүн өстүрүү үчүн ар кандай кошумча  тапшырмалар берилип, мугалимдер талыкпай эмгектенүүгө шарт түзүшкөн.